Hodina Země
Příspěvek od14 Dub, 2020

od Zdenka Hanakova

Hodina Země

je celosvětová klimatická akce zavedená roku 2007 Světovým fondem na ochranu přírody v Austrálii (WWF), která se pořádá vždy poslední sobotu v březnu. Cílem Hodiny Země je, prostřednictvím vypnutí veřejného osvětlení, ale i zapojením domácností a podniků, podpořit informovanost o změnách klimatu. V roce 2020 se Hodina Země uskuteční v sobotu 28. března od 20:30 do 21:30 hod. Jestli je tato akce smysluplná nebo ne, musí rozhodnout každý sám. Jeden výpočet, provedený v roce 2007 Ekologickým institutem, ukázal, že pokud 50 procent německých domácností na pět minut vypne elektrické osvětlení, dojde k úspoře asi 343 tun CO2. Pokud by ale 50 procent domácností vyměnilo své žárovky za úsporné, bylo by ročně vyporodukováno o 2,5 milionů tun CO2 méně, což několikanásobně převyšuje výsledky akce Hodiny Země. Není možná heslo „Zapnout světlo – ale správně“ přeci jen lepší volbou?

0Komentáře

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Podobné příspěvky

Ptáci na zahradě

Ptáci na zahradě

Ptáci na zahradě
Ráda stojím u okna a pozoruju čilý ruch v krmítku. Je až s podivem, kolik druhů ptáků se sem slétá. A ty barvy! Strakapoud se svou zářivě červenou, hýlové se svítivě oranžovou, krásně barevní stehlíci – skoro jak ve voliéře s papoušky. Každý z nich je nádherný!

Krmíme asi 2 roky a to celoročně. Jedno krmítko máme před domem a druhé za ním. Chvili trvalo, než si to ti malý opeřenci mezi sebou řekli a než si zvykli, že se sem tam za oknem objeví zvědavý pozorovatel. Od té doby jsem napočítala 19 druhů, které k nám pravidelně zalétají.

Celoroční krmení ptáků je téma, které je trochu kontroverzní. Vždyť od jara do zimy si ptáci přece najdou dost potravy v přírodě! Tak proč je krmit? Ale je tomu opravdu tak? Co k tomu říkají odborníci a proč jsem se k celoročnímu krmení rozhodla já?