Světový den životního prostředí Země je jen jedna
Příspěvek od14 Dub, 2020

od Zdenka Hanakova

Světový den životního prostředí Země je jen jedna

  1. června 1972 se uskutečnila konference Spojených národů ve Stockholmu, na které byly vypracovány a uzákoněny programy ochrany životního prostředí. To byl první celosvětový summit životního prostředí.
Od té doby slaví v tento den každý rok 150 států Světový den životního prostředí. Jeho účelem je zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí a výzva k šetrnému zacházení a udržitelnému rozvoji. Každý rok je zaměřený na jiné téma, aby v průběhu let byly osvětleny veškeré aspekty ochrany životního prostředí. 5. června 2020 je na programu ochrana biologické diverzity.

0Komentáře

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Podobné příspěvky

Ptáci na zahradě

Ptáci na zahradě

Ptáci na zahradě
Ráda stojím u okna a pozoruju čilý ruch v krmítku. Je až s podivem, kolik druhů ptáků se sem slétá. A ty barvy! Strakapoud se svou zářivě červenou, hýlové se svítivě oranžovou, krásně barevní stehlíci – skoro jak ve voliéře s papoušky. Každý z nich je nádherný!

Krmíme asi 2 roky a to celoročně. Jedno krmítko máme před domem a druhé za ním. Chvili trvalo, než si to ti malý opeřenci mezi sebou řekli a než si zvykli, že se sem tam za oknem objeví zvědavý pozorovatel. Od té doby jsem napočítala 19 druhů, které k nám pravidelně zalétají.

Celoroční krmení ptáků je téma, které je trochu kontroverzní. Vždyť od jara do zimy si ptáci přece najdou dost potravy v přírodě! Tak proč je krmit? Ale je tomu opravdu tak? Co k tomu říkají odborníci a proč jsem se k celoročnímu krmení rozhodla já?